Οροι χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του chairs.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή απο τον χρήστη των παρακάτω όρων.


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση απο τρίτους και να μην διενεργούνται πράξεις ή παραλείψεις που προκαλούν βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Πνευματικά περιεχόμενα περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται απο ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε δημιουργό τους. Η εμφάνιση απεικονίσεων, φωτογραφιών, λογοτύπων, ονομάτων κλπ που αντιπροσωπεύουν το chairs.gr ή τρίτους, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, λαμβανομένου υπόψη οτι προστατεύονται απο τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Απαγορεύεται δε, η οποιαδήποτε αναδημοσίευση πληροφοριών, φωτογραφιών κλπ,  μερική ή ολική, χωρίς προηγουμένως την έγγραφη άδεια του chairs.gr.

Το chairs.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσα απο τον διαδικτυακό της τόπο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου, παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση του χρήστη. Το chairs.gr δεν αναλάμβάνει καμμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα του περιεχομένου, όσον αναφορά τους εξωτερικούς συνδέσμους (links) που αναφέρονται μέσα σε αυτό. 

Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου ή μη ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχονται απο τρίτους, εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων που προκαλούνται απο υπαιτιότητα τρίτων.