Τρόποι πληρωμής

 

        Πληρωμή με μετρητά


        Για την παραγγελία σας, απαιτείται προκαταβολή ίση με το 40% της συνολικής αξίας της παραγγελίας. Το υπόλοιπο 60% εξοφλείται πριν την φόρτωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην αποστολή της παραγγελίας, πριν την πλήρη και ολοσχερούς εξόφλησή της.


        Το ποσό κατατίθεται στην τράπεζα, στον παρακάτω λογαριασμό :


        Εθνική Τράπεζα :  836 / 370044 - 54

        IBAN : GR08 0110 8360 0000 8363 7004 454

        SWIFT BANK (BIC) ETHNGRAA


        Με την κατάθεση της προκαταβολής, αποδέχεστε πλήρως τους όρους συνεργασίας.


      Οι παραγγελίες που δεν εξοφλούνται, θα παραμένουν δεσμευμένες μέχρι και 90 ημέρες από  την λήψη της προκαταβολής. Μετά τις 90 ημέρες, θα αποδεσμεύονται υπέρ της εταιρείας.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, χωρίς υπαιτιότητα της πωλήτριας εταιρείας, η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ αυτής.
        Πληρωμή με κάρτα


    Η επιχείρησή μας δέχεται και πληρωμές με όλες τις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες. Η χρέωση με πιστωτική/χρεωστική κάρτα γίνεται από τον κάτοχό της κάρτας με επίδειξη της ταυτότητας. Επίσης η χρέωση μπορεί να γίνει και εξ΄ αποστάσεως μέσω ειδικής φόρμας ειδοποίησης πληρωμής (εφαρμογή WEB POS). Παρέχεται η δυνατότητα για πληρωμή σε άτοκες δόσεις, σε όσες κάρτες το υποστηρίζουν.


    Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 1.500 € (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500 € προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τους παρακάτω τρόπους :


  • Κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
  • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

    Παραστατικά προς επαγγελματίες / επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) αξίας άνω των 500 € και εώς 2.999,99 € μπορούν να εξοφλούνται και με μετρητά αλλά δεν εκπίπτουν απο τις δαπάνες του πελάτη.